Trojimperativ projektového řízení

trojimperativ projektového řízení

Projektové řízení musí být spolehlivé . To znamená, že procesy a postupy musí být důsledně dodržovány a že výsledky musí být pravidelně a spolehlivě dosahovány.

Projektové řízení musí být přehledné . To znamená, že všichni zúčastnění musí mít jasný přehled o tom, co se děje, a že všechny informace musí být snadno dostupné.

Projektové řízení musí být flexibilní . To znamená, že se musí dobře přizpůsobit změnám a musí být schopné reagovat na nečekané situace.

Řízení rizik v projektu

Řízení rizik v projektu je jednou z klíčových oblastí úspěšného projektového řízení. Riziko je nevyhnutelnou součástí každého projektu a řízení rizik vám umožní předvídat, identifikovat a minimalizovat rizika, která by mohla ohrozit úspěch projektu.

Správné řízení rizik vám umožní:

 • Předvídat rizika a přijmout opatření k jejich minimalizaci nebo eliminaci
 • Identifikovat nová rizika a reagovat na ně včas
 • Sledovat a měřit rizika během projektu a přijmout opatření v případě potřeby
 • Lépe porozumět tomu, jak se rizika mohou vyvinout a jaké důsledky by mohla mít jejich realizace

Pokud chcete úspěšně řídit rizika ve svém projektu, existují tři imperativy, které byste měli dodržovat:

 • Předvídat
 • Identifikovat
 • Sledovat a měřit

Plánování projektu

Plánování projektu je proces, kterým se určuje, jak bude projekt postupovat, aby se dosáhlo stanovených cílů. Plánování projektu zahrnuje definování cílů projektu, určování aktivit, které je třeba k dosažení cílů provést, a stanovení časových a finančních limitů pro realizaci projektu.

Plánování projektu je důležité, protože:

 • Pomáhá určit, co je třeba k dosažení cílů projektu udělat
 • Umožňuje organizaci lépe porozumět tomu, co je třeba k dosažení cílů udělat, a jaké jsou vzájemné souvislosti mezi jednotlivými aktivitami
 • Usnadňuje rozhodování o tom, jak bude projekt postupovat
 • Umožňuje lepší koordinaci mezi členy týmu
 • Pomáhá sledovat a hodnotit postup projektu

Komunikace v projektu

Měli byste si uvědomit, že každý člen projektu má svůj vlastní způsob komunikace. Někteří lidé jsou verbální, jiní jsou nonverbální. Někteří lidé jsou aktivní, jiní jsou pasivní. Proto je důležité, abyste se pokusili porozumět tomu, jak každý člen projektu komunikuje.

Dále byste se měli snažit komunikovat jasně a srozumitelně. Vždy se ujistěte, že všichni členové projektu rozumějí tomu, co říkáte. Pokud je to možné, použijte doplňující prostředky, jako jsou obrázky nebo grafy.

Kontrola a hodnocení projektu

Kontrola projektu zahrnuje řadu činností, které jsou zaměřeny na sledování a hodnocení postupu projektu, aby se zajistilo, že je onen projekt řízen efektivně a že se splní všechny stanovené cíle. Kontrola projektu také poskytuje platformu pro komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami, což umožňuje řešit problémy a překonávat překážky v průběhu projektu.

Existuje několik způsobů, jak lze kontrolovat projekt, ale často se používají následující metody:

Sledování postupu projektu

Sledování postupu projektu je způsob, jakým se sledují a hodnotí výsledky projektu. To je důležité, protože umožňuje zúčastněným stranám vidět, jak se projekt vyvíjí, a také umožňuje identifikovat problémy a překážky, které se mohou vyskytnout.

Hodnocení projektu

Hodnocení projektu je dalším způsobem, jakým lze sledovat a hodnotit výsledky projektu. Hodnocení projektu je často prováděno po dokončení projektu, ale může být také prováděno během projektu. Hodnocení projektu je důležité, protože umožňuje zúčastněným stranám zjistit, jak byl projekt úspěšný, a také pomáhá určit, co bylo dobře a co bylo špatně.

Komunikace

Komunikace je důležitou součástí kontroly a hodnocení projektu. Je důležité mít otevřenou a transparentní komunikaci mezi všemi zúčastněnými

02-02-2023 / Vojtěch

Jak vybrat správnou aplikaci pro správu zaměstnanců pro vaši firmu

Správná aplikace pro správu zaměstnanců může mít velký vliv na úspěch každé firmy. Může vám pomoci efektivněji

Další #
28-12-2022 / Vojtěch

Řízení zaměstnanců pomocí aplikací

Každý podnik potřebuje efektivní způsob řízení svých zaměstnanců. Bez správného systému řízení bude pracovní s

Další #
06-11-2022 / Vojtěch

Jak efektivně řídit projekty

Řízení projektů vyžaduje určitý stupeň koordinace a organizace. Aby bylo možné projekt úspěšně dokončit včas a

Další #
31-10-2022 / Vojtěch

Kurz projektového řízení pro začátečníky

Projektové rizeni je process, kterým se řídí projekty. Je to metoda, která se používá ke koordinaci činností,

Další #
03-10-2022 / Vojtěch

Řízení projektů pro začátečníky-znalostní báze

Projektové řízení nemusí být vždy komplikované. Pokud jste nováček v této oblasti, můžete si vytvořit svůj vla

Další #
03-10-2022 / Vojtěch

Jakými nástroji řídit projekty efektivně a úspěšně

Pokud chcete řídit své projekty efektivně a úspěšně, potřebujete správné nástroje. Existuje mnoho různých nást

Další #